สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

 
**เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสระบบข้อมูลสมาชิก**

1. กรอกเลขทะเบียนสมาชิก
2. กรอกรหัสบัตรประชาชนของสมาชิก
3. กรอกวันเดือนปีเกิดของสมาชิก
4. เมื่อกรอกครบทุกช่องเเล้ว ติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วเลือกตกลง ระบบจะเซ็ต Password ให้ใหม่เป็น "1234"
5. จากนั้นระบบจะเเสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
6. กรุณาเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ
เลขทะเบียนสมาชิก : ** ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้า
เลขที่บัตรประชาชน : ** ใส่ 13 หลัก
วันเกิด : ** ตัวอย่าง 22 พ.ย 2523 --> 22112523 (วันเดือนปี(พ.ศ))
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการเปลี่ยน password
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
117 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2194-2377-79 โทรสาร 0-2194-2380
www.Landcoop.com ID LINE:@landscoop
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000167920

© 2014 All Rights Reserved www.Landcoop.com | Design By Isocare System Co.,Ltd™  |  Webportal Version 1.3